CFLA atzinīgi vērtē Laima Šokolādes muzeju

AS Laima ar Eiropas Savienības atbalstu  ir pabeigusi unikālu projektu  -Baltijas Šokolādes muzeja renovācijaLaima Šokolādes muzeja ēka atrodas Rīgā, Miera ielā 22. To Laimarūpnieciskā kompleksa vajadzībām 1939. gadā projektēja arhitekts Staņislavs Aloizs Borbals. Ēka iekļauta Latvijas industriālā mantojama sarakstā.


vairāk…

Laima Šokolādes muzejā šī gada 13.novembrī viesojās LR Kultūras ministrijas (KM) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāvji, lai piedalītos renovētās ēkas atklāšanas pasākumā. Tajā finansējuma devējiem un sadarbības partneriem tika sniegta informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem, kā arī bija iespēja iepazīties ar muzeja koncepciju un plānoto ekspozīcijas izkārtojumu. Viesi vizītes laikā pārliecinājās par  projekta Baltijas Šokolādes muzeja renovācija īstenošanu atbilstoši projekta mērķim  - vēsturiskās ēkas renovāciju, nodrošinot kultūras piedāvājumu ārpus Rīgas vēsturiskā centra, visiem pieejama Laima Šokolādes muzeja veidošanu industriālās darbības izzināšanai un popularizēšanai starptautiskā mērogā.CFLA vizītes laikā pasniedza Atzinības rakstu ar pozitīvu projekta realizētāju darba vērtējumu.

Tā kā projekta renovācijas darbi tika pabeigti pirms plānotā termiņa, tad arī muzeja ekspozīcijas izgatavošanu un izvietošanu iespējams pabeigt ātrāk un Laima Šokolādes muzejs apmeklētājiem durvis vērs jau 2013. gada rudenī. Laima Šokolādes muzejs būs lielākais un unikālākais šāda veida muzejs Baltijas valstīs. Projekts Baltijas Šokolādes muzeja renovācija izstrādāts 2010. – 2011. gadā un saskaņots gan pilsētas būvvaldē, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Projekta kopējais budžets ir LVL 531 816,45, no kuriem 45% ir ERAF finansējums.


Horvātijas amatpersonas viesojas Laima Šokolādes muzejā

Topošajā Laima Šokolādes muzejā 16. maijā viesojās Horvātijas amatpersonu delegācija, lai klātienē iepazītu ar ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu īstenoto projektu Baltija šokolādes muzeja renovācija.


vairāk…

Horvātijas amatpersonu delegācijā bija pārstāvji no Horvātijas Reģionālās attīstības un Eiropas Savienības fondu ministrijas (ES fondu vadošā iestāde), Ekonomikas ministrijas, Uzņēmējdarbības un amatniecības ministrijas un Zinātnes, izglītības un sporta ministrijas (ES fondu starpniekinstitūcijas).

Horvātijas amatpersonas vizītes ietvaros  tikās ar Finanšu ministrijas – ES fondu vadošās iestādes un revīzijas iestādes – pārstāvjiem, viesojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Ekonomikas ministrijā un Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī topšajā Laima šokolādes muzejā, kurš atradīsies vēsturiskajā nacionālā saldumu ražotāja Laima  ēkā Miera ielā 22, Rīgā. Šo namu 1939. gadā projektēja arhitekts Staņislavs Aloizs Borbals, tā iekļauta Latvijas industriālā mantojama sarakstā un šobrīd ar ES atbalstu tiek īstenota tās renovācija.

Horvātijas delegācija atzinīgi novērtēja Laima Šokolādes muzeja koncepciju, ekspozīcijas un dizaina prezentāciju. Pēc vizītes oficiālās daļas, kopā ar Laima Šokolādes muzeja veidotājiem pie kafijas tases baudot Laima saldumus, ar lielu interesi tika pārspriestas topošā muzeja idejas.

Projekts Baltija šokolādes muzeja renovācija ar ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu tiek īstenots kopš 2012. gada maija un paredzams, ka apmeklētājiem tas durvis vērs jau šā gada rudenī. Laima šokolādes muzejs būs lielākais un unikālākais šāda veida muzejs Baltijas valstīs.
Projekts Baltijas Šokolādes muzeja renovācija izstrādāts 2010. – 2011. gadā un saskaņots gan pilsētas būvvaldē, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Projekta kopējais budžets ir LVL 531 816,45, no kuriem 45% ir ERAF finansējums.


Kultūras ministrija atzinīgi vērtē topošo Laima šokolādes muzeju

AS Laima ar Eiropas Savienības atbalstu  īsteno unikālu projektu  - Baltijas šokolādes muzejarenovācija.  Topošā Laima Šokolādes muzeja ēka atrodas Rīgā, Miera ielā 22. To Laima rūpnieciskā kompleksa vajadzībām 1939. gadā projektēja arhitekts Staņislavs Aloizs Borbals. Ēka iekļauta Latvijas industriālā mantojama sarakstā.


vairāk…

Topošajā Laima Šokolādes muzejā 21. maijā viesojās Kultūras  ministrijas pārstāvji. Vizītes mērķis bija projekta virzības un dokumentācijas pārbaude, kā arī iepazīšanās ar topošā muzeja koncepciju, tā plānoto ekspozīcijas izkārtojumu un infrastruktūras pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim.

Kultūras ministrijas speciālisti vizītes laikā pārliecinājās par  projekta Baltijas šokolādes muzejarenovācija virzību atbilstoši projekta mērķiem  - vēsturiskās ēkas Miera ielā 22 renovāciju, tādējādi nodrošinot kultūras piedāvājumu ārpus Rīgas vēsturiskā centra, visiem pieejama Laima Šokolādes muzeja veidošanu industriālās darbības izzināšanai un popularizēšanai starptautiskā mērogā.

Kultūras ministrijas speciālisti pēc vizītes sniedza pozitīvu projekta realizētāju darba vērtējumu. Tā kā projekta virzība paredz ātrāku darba pabeigšanu, muzejs apmeklētājiem durvis vērs 2013. gada rudenī. Laima Šokolādes muzejs būs lielākais un unikālākais šāda veida muzejs Baltijas valstīs.

Projekts Baltijas Šokolādes muzeja renovācija izstrādāts 2010. – 2011. gadā un saskaņots gan pilsētas būvvaldē, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Projekta kopējais budžets ir LVL 531 816,45, no kuriem 45% ir ERAF finansējums.