CFLA apmeklē topošo Laima šokolādes muzeju

Jau 2013. gada rudenī Rīgā durvis vērs unikālais Laima šokolādes muzejs. Arī pati muzeja ēka Rīgā, Miera ielā 22, ir nacionālā saldumu ražošanas lepnuma Laima vēstures lieciniece. Šo namu Laima rūpnieciskā kompleksa vajadzībām 1939. gadā projektēja arhitekts Staņislavs Aloizs Borbals un tā iekļauta Latvijas industriālā mantojama sarakstā.


vairāk…

Laima Šokolādes muzeja izveide tiek īstenota kopš 2012. gada maija Baltija šokolādes muzejarenovācijas projekta ietvaros ar ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Šā gada martā CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) tika iesniegta jau otrā atskaite par paveikto, bet 19. aprīlī CFLA speciālisti vizītē Laima iepazinās ar projekta virzību un dokumentāciju, kā arī apmeklēja vēl renovācijas procesā esošo muzeja ēku.

Vizītes laikā CFLA speciālistiem tika prezentēta muzeja koncepcija, tādējādi radot priekšstatu gan par muzeja ekspozīcijas izvietojumu, gan tā infrastruktūras pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim.

Projekts Baltijas Šokolādes muzeja renovācija izstrādāts 2010. – 2011. gadā un saskaņots gan pilsētas būvvaldē, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Projekta kopējais budžets ir LVL 531 816,45, no kuriem 45% ir ERAF finansējums.


Atdzimst Latvijas industriālais mantojums

Akciju sabiedrība Laima, izmantojot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas, ko sniedz līdzekļi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, īsteno projektu Baltijas Šokolādes muzejarenovācija. Projekta gaitā tiks saglabāts un attīstīts Latvijas industriālais mantojums, savienojot to ar kultūras pasākumu piedāvājumu. Šī mērķa īstenošanai tiek renovēts vietējas nozīmes kultūras piemineklis – 1939. gadā arhitekta Staņislava Aloiza Borbala projektētā ēka Latvijas nacionālajam saldumu ražošanas lepnumam Laima. Ēka ir Latvijas industriālais mantojums un daļa no šokolādes ražošanas rūpnieciskā kompleksa Miera ielā 22, Rīgā. Kopumā šis īpašums atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma teritorijā un Rīgas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā.


vairāk…

Laima Šokolādes muzejs nākotnē varētu uzņem 15 000 – 20 000 tūristu gadā. Ekspozīcijas un ekskursiju kopējā platība plānota ap 3000 kv.m. apjomā, veicot uzlabojumus piekļuvei un paplašinot muzeja ekspozīciju.  Muzejs būs piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat īpaši domāts par „zaļā” dzīvesveida piekritējiem. Ēkas renovācija būs nozīmīgs ieguldījums Miera ielas radošā kvartāla izveidē, kurā, atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plāniem, paredzēts veicināt kultūras dzīves attīstību.

Lai īstenotu Kultūras pieminekļa saglabāšanu, tiks veikta fasāžu renovācija, jumta karnīzes un jumta renovācija, maksimāli saglabājot ēkas esošās nesošās konstrukcijas un būves elementus. Esošā fasādes apdare tiks restaurēta, pēc iespējas saglabājot esošo vēsturisko apmetumu. Tiks restaurētas un no jauna izgatavotas trūkstošās fasādes kalumu dekoratīvās detaļas. Fasādes skārda detaļas tiks nomainītas. Atbilstoši vēsturiskajiem paraugiem no jauna tiks izgatavotas galvenās un veikala ieejas durvis, muzeja iekšdurvis un kāpņu telpu durvis, tāpat veikala telpu skatlogu vitrīnas. Renovācijas ietvaros tiks veikta arī logu nomaiņa ēkai.

Kultūras pieminekļa pieejamība sabiedrībai tiks nodrošināta, veicot telpu un inženiertīklu renovāciju, kā arī pilnveidojot iekļūšanu ēkā un telpās. Pirmā stāva telpās iecerēts atjaunot un paplašināt ekspozīcijas telpas, atjaunot suvenīru veikala un kafejnīcas telpas, to vēsturiskajā vietā – Miera un Palīdzības ielas stūrī. Tāpat tiks izbūvētas garderobes un sanitāro mezglu telpas. Muzejs pilnībā tiks pielāgots ģimenēm ar bērniem, senioriem un cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem.

Jaunu pievienoto vērtību radīs Kultūras pieminekļa savienošana ar aktīvu ekonomisko un kultūrvēsturisko darbību. 2014. gadā Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. LaimaŠokolādes muzejs ar savu oriģinalitāti kalpos Latvijas popularizēšanai pasaulē, ilgstoši saistot vietējo un starptautisko tūristu interesi. Būt Eiropas kultūras galvaspilsētai ir augstu vērtējama iespēja atklāt Latviju pasaules kontekstā.

Ēkā pieejamā ekspozīcija atsāks savu darbību, eksponējot Latvijas saldumu ražošanas attīstību un sasniegumus, kļūstot par unikālu piemēru kultūras, vēstures un ražošanas integrācijai, un nodrošinot industriālās vēstures izzināšanu un popularizēšanu starptautiskā mērogā. Šāda darbības koncepcija ļaus nodrošināt darbības ilgtspēju, lai saglabātu un attīstītu Latvijas industriālo mantojumu. Kultūras piemineklis kļūs par Miera ielas arhitektūras krāšņumu un piesaistīs tūristus ar dažādām interesēm.

Projekts Baltijas Šokolādes muzejarenovācija izstrādāts 2010. – 2011. gadā un saskaņots gan pilsētas būvvaldē, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Projekta kopējais budžets ir LVL 531 816,45, no kuriem 45% ir ERAF finansējums. Pašreiz aktīvi tiek veikti ēkas renovācijas darbi. Ziemas sezonā tiek veikti telpu un inženiertīklu renovācijas darbi, kā arī uzsākti ēkas fasāžu renovācijas darbi, veikta logu nomaiņa un restaurācija. Cokola, jumta un jumta karnīzes renovācijas darbi tiks uzsākti tiklīdz iestāsies minētajiem būvdarbiem atbilstoši klimatiskie laika apstākļi. Projekta realizācija tiks pabeigta 2013. gadā


Laima 2013.gada astoņos mēnešos. Fakti un skaitļi. 2014. gada 3. janvāris

2013. gada astoņos mēnešos Laima apgrozījums palielinājies par 7%, kas, galvenokārt, skaidrojams ar ekskluzīvo šokolādes produktu ražošanas pieaugumu un rūgtās, kuras sastāvā 70% kakao, šokolādes tāfelīšu realizācijas palielinājumu par 16%. 


vairāk…

Labus rezultātus uzrāda jaunie Laimas produkti:  zefīri ar aveņu kraukšķiem un konfekšu batoniņi – segmenta apjoma pieaugums vietējā tirgū ir 20%. Pieaudzis jauno produktu eksporta potenciāls.  Nozīmīgā eksporta tirgū – Krievijā – jaunie produkti ekskluzīvo konfekšu izlase Maestro R.Pauls un zefīrs ar aveņu kraukšķiem novērtēti ar augstāko atzinību: zelta medaļu izstādē Worldfood 2013.

Sekmīgi noris jaunās koncepcijas ieviešana, paplašinot Laimas veikalu tīklu. Šogad kopumā būs atvērti četri jauni Laimas saldumu veikali Rīgā,  tajos pieejams viss produktu klāsts, ko piedāvājam. Atvērta  Laimas vēstniecība līdzās Laimas pulkstenim Rīgas centrā, turpinām saņemt atzinīgus klientu novērtējumus, pieaug tās apmeklētība.

Jauno produktu attīstība ir viena no prioritātēm. Skaits šogad ir būtiski palielinājies, attīstot gan klasiskās līnijas, gan inovatīvus produktus. Šokolādes grupā ieviesti 14 jauni produkti. No tiem veiksmīgākie ir tumšās šokolādes tāfelīte ar karameļu un vafeļu gabaliņiem Sarkanā Magone un piena šokolāde ar Selga cepumu gabaliņiem. Veiksmes faktors – iecienītās šokolādes garšas savienojums ar atzītākajiem cepumiem. Ar inovatīvo produktu Get up musli batoniņi – Laima sevi pieteikusi jaunā segmentā, papildinot savu veselībai draudzīgo produktu klāstu. Lai atbalstītu iedzīvotāju un tūristu vēlmi dāvināt Laimas saldumus, jauns piedāvājums - metāla kārbiņa-krājkasīte Laima pulkstenis ar Laimas klasiskajām konfektēm. Līdz gada beigām ir paredzēti vēl 6 jauni produkti. Un, protams, daudz jaunumu Ziemassvētku kolekcijā, īpaši domājot par bērnu vēlmēm. 

Šogad ieviesti arī 7 jauni produkti cukura produktu grupā. Melleņu zefīrs - produkts ir ar lokālu, spēcīgu garšu. Paplašināsim marmelāžu un marcipānu piedāvājumu. Jaunajos produktos dominējoša būs lokālā garša kā jau tas realizēts melleņu zefīrā.  Ziemassvētku produkti, savukārt, ir ļoti pārdomāti un sirsnīgi, kas sniegs baudījumu ne tikai acīm, bet arī garam.

Ķīnā tiek veidots Laimas  produktu izplatīšanas  tīkls Šanhajā un Pekinā, kā arī tuvāk esošajos rajonos. Tika veikti priekšdarbi sezonai, t.i. Eiropas Ziemassvētkiem, Jaunajam gadam un arī Ķīniešu Jaunajam gadam. Sadarbībā ar China Daily izveidots reklāmfilmas materiāls, kas veidos Laima atpazīstamību minētajos reģionos. Notikusi Šanhajas biznesa delegācijas vizīte mūsu uzņēmumā, kuras laikā  tika saskaņoti produktu uzglabāšanas un distribūcijas kanālu jautājumi.

2014.gada plāni

2014. gadā plānots palielināt eksportu uz Krieviju par 30%, salīdzinājumā ar 2013. gadu. Stratēģiski noteiktas prioritārie eksporta produkti katram ražošanas segmentam šokolādes,  miltu un cukura produktu grupās. Akcentēti tiks arī maizes cepumi un zefīrs Maigums. Aktīvāk izvērsīsim eksporta darbību ASV teritorijā, kur 2013. gadā izdevies iegūt tirgus uzmanību Laimas šokolādes produkcijai. 2014. gadā šajā tirgū vēlamies pieteikt arī vafeles un cepumus.  

Turpināsies eksporta attīstība Ķīnā, turot fokusā Āzijas tirgu kopumā. Esam veikuši investīcijas, lai turpinātu tirgus apguvi 2014. gadā un attīstītu Laimas  produktu klātbūtni gan Japānā, gan Dienvidkorejā.

Investīciju plāns vērsts uz ražošanas paplašināšanu Latvijā, attīstot un modernizējot divas galvenās ražošanas platformas Artilērijas un Miera ielā Rīgā, atbilstoši pilsētvides attīstībai.